Privacy Policy

WPX, gevestigd aan Paradijs 31, 6811 HJ  Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

WPX
Paradijs 31
6811 HJ Arnhem
+31 618293352
[email protected]
www.wpx.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

WPX respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KVK-nummer

De grondslag en het doel op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw gegevens op basis van de grondslagen ‘toestemming’, ‘wettelijke verplichting’ en ‘overeenkomst’. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw orders en betalingen
 • Het juist functioneren van de afgenomen dienst
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking dan wel bezwaar, sturen naar [email protected].

Cookies

WPX kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina′s, en de duur van de gebruikerssessie.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw computer plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser aan te passen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst door Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Vragen

U kunt contact met ons opnemen indien u vragen heeft over dit privacybeleid. WPX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De meest recente versie is te vinden op deze pagina.