Voeg kolom betaalmethode toe aan WooCommerce orders back-end

Introductie

Met deze code snippet wordt een extra kolom toegevoegd aan de order overview pagina in WooCommerce. In deze kolom zie je direct de betaalmethode waarmee de bestelling is geplaatst waardoor het gemakkelijker wordt om een overzicht te krijgen van de betaalmethoden die door je klanten worden gebruikt.

extra kolom payment woocommerce

Code Snippet

Voeg de volgende code toe aan het functions.php bestand van je actieve WordPress-thema:

add_filter( 'manage_edit-shop_order_columns', 'wpx_add_payment_method_column', 20 );
/**
 * Add payment method column
 */
function wpx_add_payment_method_column( $columns ) {

	$new_columns = array();

	foreach ( $columns as $column_name => $column_info ) {

		$new_columns[ $column_name ] = $column_info;

		if ( 'order_total' === $column_name ) {

			$new_columns['order_payment'] = __( 'Payment Method', 'my-textdomain' );

		}
	}

	return $new_columns;

}

add_action( 'manage_shop_order_posts_custom_column', 'wpx_add_payment_method_column_content' );
/**
 * Add patment method comumn content
 */
function wpx_add_payment_method_column_content( $column ) {

	global $post;

	if ( 'order_payment' === $column ) {

		$order = wc_get_order( $post->ID );

		echo $order->payment_method_title;

	}
}

Uitleg

  • In de eerste functie, wpx_add_payment_method_column, wordt de aangepaste kolom toegevoegd aan de lijst met bestellingen. Dit gebeurt door de bestaande kolommen te doorlopen en de nieuwe kolom ‘order_payment’ toe te voegen na de kolom ‘order_total’. De naam van de kolom wordt vertaald met behulp van de functie __().
  • In de tweede functie, wpx_add_payment_method_column_content, wordt de inhoud van de aangepaste kolom gevuld. Hier wordt de betalingsmethode voor elke bestelling opgehaald en weergegeven. Dit wordt gedaan door het bestelobject te verkrijgen met behulp van wc_get_order en vervolgens de eigenschap payment_method_title te gebruiken.

Conclusie

Na het toevoegen van de code aan het functions.php bestand, zie je een nieuwe kolom genaamd ‘Payment Method’ in de lijst met WooCommerce bestellingen. Deze kolom toont de gebruikte betaalmethode voor elke bestelling, waardoor je snel inzicht krijgt in de betaalmethoden die door je klanten worden gebruikt.

Hopelijk helpt deze tutorial je om de code succesvol toe te passen en de gewenste functionaliteit te bereiken. Als je nog verdere vragen hebt, sta ik klaar om te helpen!

me

Over Frank Schrijvers

Hey! Ik ben Frank Schrijvers, WordPress developer, webdesigner, vader en indoor climber. Ik ben het hart en de ziel van WPX en help je graag verder met je WordPress of WooCommerce website.

Heb je een leuk project en wil je met mij samenwerken?

Dat kan! Neem gerust contact op via mail of telefoon.