Voeg betaalmethode toe aan bestel overzicht WooCommerce

Onlangs kreeg ik de vraag van één van mijn klanten of het mogelijk was om de betaalmethode toe te voegen aan de WooCommerce bestellingen overzichtpagina. Ik heb hiervoor onderstaande code snippet geschreven.

Door het toevoegen van onderstaande code snippet aan je functions.php krijg je op je WooCommerce bestellingen overzichtpagina een extra kolom met de betaalmethodes te zien. Deze optie kan je onder de scherminstellingen activeren/deactiveren net zoals de andere kolommen.

WooCommerce betallmethode kolom

Hierbij het codefragment.

<?php
//* Do NOT include the opening php tag shown above. Copy the code shown below.

add_filter( 'manage_edit-shop_order_columns', 'wpx_add_payment_method_column', 20 );
/**
 * Add payment method column
 */
function wpx_add_payment_method_column( $columns ) {

	$new_columns = array();

	foreach ( $columns as $column_name => $column_info ) {

		$new_columns[ $column_name ] = $column_info;

		if ( 'order_total' === $column_name ) {

			$new_columns['order_payment'] = __( 'Payment Method', 'my-textdomain' );

		}
	}

	return $new_columns;

}

add_action( 'manage_shop_order_posts_custom_column', 'wpx_add_payment_method_column_content' );
/**
 * Add payment method column content
 */
function wpx_add_payment_method_column_content( $column ) {

	global $post;

	if ( 'order_payment' === $column ) {

		$order = wc_get_order( $post->ID );

		echo $order->get_payment_method_title();

	}
}

Voeg deze code toe aan je WordPress thema functions.php.

me

Over Frank Schrijvers

Hey! Ik ben Frank Schrijvers, WordPress developer, webdesigner, vader en indoor climber. Ik ben het hart en de ziel van WPX en help je graag verder met je WordPress of WooCommerce website.

Heb je een leuk project en wil je met mij samenwerken?

Dat kan! Neem gerust contact op via mail of telefoon.